Tilmeldte
8
Navn Bemærkning
Jared Ekstrøm
Malte Lodberg Ørnkilde
Oliver Svinding-Christensen
Patrick Lyhne
Pelle Westergaard
Philip Therming
Sofus Flaga
Tobias Berthelsen