Klubmodul henter siden
HK73 ordinær generalforsamling 27. april 2023
Tilmeldingsfrist er overskredet

Tilmelding til ordinær generalforsamling den 27. april 2023


Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

5. Fastlæggelse af kontingent og eventuel kontantrabat.

6. Indkomne forslag.

7. På valg:

  • Valg af formand (Karina går i utide)
  • Valg af næstformand 
  • Valg af kasserer (Martin ønsker ikke genvalg
  • 1 menigt bestyrelsesmedlem (Morten ønsker ikke genvalg)

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for en periode på et år

9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

10. Eventuelt

Tilmeldte
Tilmeldingsfrist
26.04.2023
Tidspunkt
27.04.2023 kl. 18.30 - 27.04.2023 kl. 20.00
Sted
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'

Nyheder

Events

Facebook

HK 73 Frederikssund er en fantastisk klub at være en del af. Vi har en stor ungdomsafdeling og det sammenhold og den opbakning der er til alle vores arrangementer er helt unik.

Se mere her