Klubmodul henter siden
HK73 ordinær generalforsamling 1. maj 2024
Tilmeldingsfrist er overskredet

Tilmelding til ordinær generalforsamling den 27. april 2023

Bestyrelsens sammensætningen inden generalforsamlingen

 

Formand                              Thomas Henriksen (på valg – villig til genvalg)

Næstformand                       Kristina Hedberg (ikke på valg)

Kasserer                              Anne Mette Trinskjær (ikke på valg)

Sekretær                             Lene Hansen (på valg – villig til genvalg) 

Bestyrelsesmedlem              Jan Fritzen (på valg – villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem              Cecilie Bank  (på valg – villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem              Tanja Blink (ikke på valg)


Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

5. Fastlæggelse af kontingent og eventuel kontantrabat.

6. Indkomne forslag.

7. På valg:

  • Valg af formand
  • Valg af sekretær
  • 2 menige bestyrelsesmedlem 
  • 2 bestyrelsessuppleanter for en periode på et år
  • 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

8. Eventuelt

Tilmeldte
Tilmeldingsfrist
29.04.2024
Tidspunkt
01.05.2024 kl. 18.00 - 01.05.2024 kl. 20.00
Sted
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'

Nyheder

Events

Facebook

HK 73 Frederikssund er en fantastisk klub at være en del af. Vi har en stor ungdomsafdeling og det sammenhold og den opbakning der er til alle vores arrangementer er helt unik.

Se mere her