Kontakt Vennerne

Du kan året rundt kontakte Vennerne på mobiltelefon 3024 2787 og på mail hk73venner@hotmail.com
 

Meld dig ind i Håndboldens Venner 

Indmeldelse kan ske ved indbetaling af ét års kontingent på Vennernes konto i Danske Bank, reg. 6493, konto 2021583. Husk at oplyse navn, adresse, telefonnr. samt mailadresse.

Kontingentet udgør kr. 100 for et personligt medlemsskab og kr. 500 for et virksomhedsmedlemsskab.

Ved at indmelde dig i Håndboldens Venner signalerer du opbakning om foreningens aktiviteter og bestyrelsens arbejde.

 
Banner