Referat for Generalforsamling året 2017

Håndboldens Venners Generalforsamling
Frederikssund Hallen den 27. februar 2017

Velkomst v/Per

1. Valg af dirigent - Tommy Fritzen
2. Valg af to stemmetællere – Flemming Jørgensen og Bente Kelm
3. Bestyrelsens beretning (Fremlægges af formanden, Per) Se bilag.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
         Regnskab + Støtte til klubben (v/kasseren, Gudrun)
5. Fremlæggelse af fondens reviderede regnskab (V/kasseren, Gudrun)
6. Indkomne forslag
         Bestyrelsen foreslår følgende ændring i fondens vedtægter – Ændringen blev vedtaget
 § 3

Fondens mål er at opnå en kapital på kroner 1 million, hvorefter den overskydende del kan investeres i større ting alene til brug for ungdomsarbejdet i håndboldklubben HK 73. Beløbet anvendes da efter drøftelse mellem håndboldklubbens bestyrelse og fondens bestyrelse. Ændres til

§ 3

Fondens mål er at opnå en kapital på kroner 900.000, hvorefter den overskydende del kan investeres i større ting alene til brug for ungdomsarbejdet i håndboldklubben HK 73. Beløbet anvendes da efter drøftelse mellem håndboldklubbens bestyrelse og fondens bestyrelse. Udlodning skal finde sted inden fondens kapital overstiger kroner 1.000.000.

7. Fastlæggelse af kontingent – Vedtaget uændret forhold
      Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
8. Valg til bestyrelsen
      På valg er:
  • Jørgen Fischer er villig til genvalg - Vedtaget
  • Johnny Rouenborg er villig til genvalg - Vedtaget
  • Per Kock ønsker ikke genvalg.
Jørgen Fischer er valgt som formand
Bestyrelsen foreslår Nils Harvest - Vedtaget
Suppleant – Nils Harvest er valgt til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår Per Kock som suppleant - Vedtaget
 
Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
Revisor - Anita Kristensen er villig til genvalg - Vedtaget
Revisor – Klaus Raahauge er villig til genvalg - Vedtaget
Revisorsuppleant Merete Fritzen er villig til genvalg - Vedtaget
 
9. Formanden takker valgte bestyrelsesmedlemmer
 
10. Eventuelt
      Betaling for kontigent
 
Tak og hurra! Herefter middag.

Bilag til punkt 3 - Bestyrelsens beretning

2016 har været et år med store rucheture for Håndboldens Venner.

Vi har oplevet både at være euforiske og temmelig skuffede og udfordrede på vores arrangementer. Heldigvis har vi både kunnet juble og græde sammen – og ikke mindst – løse de udfordringer, vi har stået overfor.

Vi er blevet godt hjulpet af vore fantastiske samarbejdspartnere og hjælpere – Det skal I/de have en stor tak for!!

Aktiviteter i 2016

Vi fik sat Frederikssund og Vennerne på verdenskortet med den Irske aften i marts. Til at starte med, skulle det være en hyggelig koncert med spisning, god irsk musik, riverdance og Johnny Logan som hovednavn. Konceptet udviklede sig og byen blev pyntet i irske farver, borgmesteren kom med, den irske ambassadør kom med. Der var Sct Patriks parade med sækkepibe og deltagelse af flere foreninger, samt grønne tilbud i butikkerne og musik i gaderne. Alt sammen godt bakket op af FNI, Lokalavisen og støtte fra kommunen. -Og jo vi havde en god aften med flot indtjening, på trods af en svipser omkring maden.

Resultatet af vores sommerfest var ikke i orden. Vi forsøgte at ”downsize” hvor vi kunne, for at spare på ressourcer og omkostninger. På trods af dette, må vi konstatere, at vi ikke kan genskabe et fornuftigt resultat, der svarer til indsatsen. Vi har derfor valgt at ikke afholde sommerfest i fremover. Det har vi meddelt Ankers Tivoli og de er ved at hitte ud af hvordan de vil fortsætte sommerfesten.

Julefrokosten, som vi har sammen med Lokalavisen, blev en udfordring gennem hele 2016. Vores første hovednavn sprang fra i marts og vi måtte så finde et alternativ blandt der, der var ledigt. Lokalavisen omorganiserede og vi kom sent i gang med annoncering og for at toppe det hele, stoppede forpagteren af cafeteriaet et par uger før julefrokosten, hvilket gjorde, at meget arbejde skulle laves om på kort tid. -Tilladelser skulle indhentes, ny leverandør findes og ikke mindst indarbejdes i vores koncept – Det i sig selv er en kæmpe udfordring, ved vi fra tidligere, når der er kommet ny forpagter. Vi valgte den sikre løsning, og entrerede med Fru Bonde, der kendte vores koncept fra tidligere.

Alt i alt endte vi op med et godt arrangement, nu med en flot julepyntet hal, som vi har fået stor ros for, god mad og stemning, et knapt så godt hovednavn og med lidt færre deltagere end vi har været vant til.

Vi har 2 arrangementer i 2017

Den 11. marts lægger vi ud med et brag af en rockkoncert. Det er lykkedes os at få fat i Queen Machine, Et af Europas bedste Tribute Bands, som vi topper med et afterparty med de lokale Gas & vand. Der er solgt over 1300 billetter og vi må snart melde udsolgt!! -Vi glæder os til en propfyldt hal, hvor vi også skal tage vores nyindkøbte barer i brug for første gang. Vi satser også lokalt med fadøl fra Frederikssund Bryghus.

Lokalavisens og vores Julefrokost er også ved at blive. Selv om Lokalavisen ikke har annonceret det endnu, kan vi godt røbe, at Back to the 80´es er med igen, sammen med DoDo and the Dodos. -Det bliver vores 10. julefrokost, så den skal bare ”have en over nakken”.

Tak!!

Jeg vil også gerne takke jer alle for rigtig god hjælp og støtte i det forløbne år. Jeg håber I vil støtte op om vores fremtidige arbejde til glæde for håndbold ungdommen.

Tak til klubben og deres medlemmer og alle de mange, der giver en hånd med, selv om de ikke har tilknytning til klubben. Det er rigtigt glædeligt, at så mange stiller op, når vi kalder. Det betyder meget!

En kæmpe tak skal lyde til vores sponsorer og de virksomheder, vi samarbejder med. Vi sætter stor pris på den hjælp og støtte i giver os. Jeg vil gerne fremhæve Lokalavisen. Det er virkelig en fantastisk samarbejdspartner. Meny, som støtter med billetsalg og 4 nye bar-sponsorer, Allans Murerservice, Kim Madsens Auto, MH Tømrer og Snedker, samt Proventus, der også er trøjesponsor til koncerten.

Til bestyrelsen vil jeg sige tusinde tak for indsatsen. Vi er et godt team, der byder ind på forskellige vigtige områder. I har ufortrødent ydet en kæmpe indsats både i de lange, seje træk for at opnå det bedste ud fra de muligheder og udfordringer vi har stået overfor. Det afspejler sig i økonomien og på vores omdømme. Tak for det!

Per Kock, Formand


Nyheder

Events

Facebook

HK 73 Frederikssund er en fantastisk klub at være en del af. Vi har en stor ungdomsafdeling og det sammenhold og den opbakning der er til alle vores arrangementer er helt unik.

Se mere her